• 7. Liečebný telocvik

 • So zameraním na artériový systém končatín

 • Cieľom liečebného telocviku so zameraním na artériový systém končatín je udržať alebo zlepšiť funkčnú poruchu v oblasti zníženého prekrvenia končatiny ovplyvnením regulačných a adaptačných mechanizmov. Je vedecky dokázané, že u pacientov s periférnym nedokrvovaním dolných končatín v počiatočných štádiách sa kontrolovaný tréning chôdzou pod dohľadom zdravotníkov ukázal ako veľmi účinná metóda zlepšenia kvality života, ktorá postupne zväčšuje vzdialenosť, ktorú pacient prejde bez bolesti končatín.               
      
  V závislosti od funkčného štádia ochorenia, veku a kardiopulmonálnej rezervy pacienta  sú  odporúčané rôzne formy liečebného telocviku so zameraním na artériový systém končatín. Na našej ambulancii poskytujeme nasledujúce formy: 

  celkové kondičné cvičenia:
     dychové cvičenia
     cvičenia v stoji

  -  intenzívny intervalový tréning chôdzou a pomalý tréning chôdzou
  Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je potrebné tento tréning vykonávať pravidelne, a to 3 - 5 x týždenne v dĺžke 30 - 60 minút počas 6 týždňov. Počas tréningu pacient chodí na bežiacom páse s jeho vopred určeným uhlom sklonu, s vopred určenou rýchlosťou a vopred určenou dĺžkou chôdze. Cieľom tréningu je dosiahnuť celkovo 30 minút skutočnej chôdze počas jedného tréningu.

  -  cvičenie podľa Ratschova
  -  cvičenie podľa Buergera
  cvičenie pre pacientov s postihnutím hornej končatiny 

   Pred liečbou:
  -  je potrebné si obliecť pohodlné oblečenie a obuv   
 • So zameraním na žilový systém končatín

 • V žilovom systéme sa nachádza približne 80% krvi, preto sú žily označované aj ako kapacitné cievy. Odvádzajú krv z tkanív a privádzajú ju do srdca. Za normálnych okolností je 90% krvi z dolných končatín odvádzaných hĺbkovým žilovým systémom a len 10% povrchovým systémom, ktorý je nízkotlakový a má len malú možnosť samostatne sa sťahovať, a tak presúvať krv smerom ku srdcu. Pri ochoreniach žilového systému môže byť tento pomer zmenený, a preto odvádzanie žilovej krvi z dolných končatín ku srdcu porušené, čo má nepriaznivé následky. Spätnému návratu krvi zo žíl dolných končatín k srdcu napomáha niekoľko mechanizmov:
  -  svalovo-žilová pumpa
  -  srdcová činnosť
  -  dýchacie pohyby
 
 •  
 •  
 • Svalovo-žilová pumpa, označovaná tiež „svalové srdce“, predstavuje prácu svalov dolných končatín, pri ktorej sa sťahom lýtkových svalov krv vyháňa ku srdcu a relaxáciou (uvoľnením) svalov je zasa krv z nižšie uložených oblastí nasávaná smerom k srdcu. Ako vyplýva z uvedeného - dobrý odtok žilovej krvi z končatín podporujeme pravidelnými cvičeniami v preventívnej i v liečebnej fáze žilových ochorení. Čo je taktiež dôležité - pravidelným cvičením, okrem posilňovania svalovej pumpy, podporujeme aj tvorbu funkčných žilových obchádzok a zvyšovanie prietoku krvi v týchto obchádzkach. Pri liečebnom telocviku so zameraním na žilový systém končatín ide o jednoduché cvičebné prvky, ktoré po inštruktáži zdravotníckym personálom precvičuje každý pacient samostatne. Jednotlivé cviky sú upravené podľa miesta ochorenia:
  -  cviky na dolné končatiny 
  -  cviky na horné končatiny

  Pred liečbou:
  -  je potrebné si obliecť pohodlné oblečenie a obuv 
 •  
 •