Cenník


  • V Y Š E T R E N I A

  •  
Názov výkonuUNION, Dôvera, VŠZP- na vlastnú žiadosť
Klinické angiologické (cievne) vyšetrenie - 1. vyšetrenie---15 €
Klinické angiologické (cievne) vyšetrenie - kontrolné vyšetrenie---15 €
Rada (konzultácia)----10 € za každých začatých 15 minút
Sonografické vyšetrenie tepien dolných alebo horných končatín  
- 1. vyšetrenie---40 €
- kontrola ---30 €
Sonografické vyšetrenie žíl dolných alebo horných končatín  
- 1. vyšetrenie---40 €
- kontrola ---30 €
Sonografické vyšetrenie extrakraniálnych tepien alebo žíl mozgu  
- 1. vyšetrenie---40 €
- kontrola ---30 €
Sonografické vyšetrenie tepien alebo žíl brucha a panvy  
- 1. vyšetrenie---40 €
- kontrola---30 €
Sonografické vyšetrenie tepien alebo žíl obličiek   
- 1. vyšetrenie---40 €
- kontrola ---30 €
   
Meranie ABI / TBI indexov---30 €
Pletyzmografické vyšetrenie žíl končatín10 €30 €
Pletyzmografické vyšetrenie tepien končatín10 €30 €
Chladový test10 €30 €
KapilaroskopiaUnion - 10 € / Dôvera, VŠZP - 0 €30 €
  •  
  • L I E Č B A

  •  
Názov výkonuUNION, Dôvera VŠZP- vlastná žiadosť
Lymfodrenáž prístrojová - brucho10 €10 €
Lymfodrenáž prístrojová - na končatiny10 €10 €
Skleroterapia rozšírených žíl – metličiek (uvedené ceny sú už po 50 % zľave)1 dávka 40 € - 2 dávky 80 €1 dávka 40 € - 2 dávky 80 €
Skleroterapia rozšírených žíl penou – nekoreňových varixov (uvedené ceny sú už po 50 % zľave)1 dávka 60 € - 2 dávky 120 € 1 dávka 60 € - 2 dávky 120 €
Skleroterapia penou vény safeny magny a vény safeny parvyaplikácia 210 €aplikácia 210 €
Rádiofrekvenčná ablácia metličkových varixov - do 30 minaplikácia 30 €aplikácia 30 €
Rádiofrekvenčná ablácia metličkových varixov - 30 - 60 minaplikácia 60 €aplikácia 60 €
  •  
  •