Cenník


  • V Y Š E T R E N I A

  •  
Názov výkonuUNION, DôveraVŠZP- na vlastnú žiadosť
Klinické angiologické (cievne) vyšetrenie - 1. vyšetrenie0 €5 €8 €
Klinické angiologické (cievne) vyšetrenie - kontrolné vyšetrenie0 €5 €7 €
Rada (konzultácia)0 €7 € za každých začatých 15 minút7 € za každých začatých 15 minút
Sonografické vyšetrenie tepien dolných alebo horných končatín   
- 1. vyšetrenie0 €15 €20 €
- kontrola do 6 mesiacov0 €10 €12 €
- kontrola po 6 mesiacoch0 €15 €20 €
Sonografické vyšetrenie žíl dolných alebo horných končatín   
- 1. vyšetrenie0 €15 €20 €
- kontrola do 6 mesiacov0 €10 €12 €
- kontrola po 6 mesiacoch0 €15 €20 €
Sonografické vyšetrenie ciev (tepien + žíl) dolných alebo horných končatín   
- 1. vyšetrenie0 €20 €25 €
- kontrola do 6 mesiacov0 €15 €17 €
- kontrola po 6 mesiacoch0 €20 €25 €
Sonografické vyšetrenie extrakraniálnych tepien alebo žíl mozgu   
- 1. vyšetrenie0 €15 €20 €
- kontrola do 6 mesiacov0 €10 €12 €
- kontrola po 6 mesiacoch0 €15 €20 €
Sonografické vyšetrenie tepien alebo žíl brucha a panvy   
- 1. vyšetrenie0 €15 €20 €
- kontrola do 6 mesiacov0 €10 €12 €
- kontrola po 6 mesiacoch0 €15 €20 €
Sonografické vyšetrenie tepien alebo žíl obličiek    
- 1. vyšetrenie0 €15 €20 €
- kontrola do 6 mesiacov0 €10 €12 €
- kontrola po 6 mesiacoch0 €15 €20 €
    
Meranie ABI / TBI indexov0 €5 €8 €
Meranie klaudikačnej vzdialenosti na bežeckom páse – treadmillUnion - 3 / Dôvera - 0 €3 €3 €
Pletyzmografické vyšetrenie žíl končatín5 €5 €6 €
Pletyzmografické vyšetrenie tepien končatín6 €6 €7 €
Chladový test8 €8 €10 €
KapilaroskopiaUnion - 10 € / Dôvera - 0 €10 €10 €
    
Odber žilovej krvi - 1 striekačka0 €1 €2 €
Odber žilovej krvi pri podozrení na infekčné ochorenie - 1 striekačka0 €3 €5 €
    
Zhodnotenie RTG3 €3 €5 €
Vyšetrenie pre soc. poisťovňu0 €15 €-----
  •  
  • L I E Č B A

  •  
Názov výkonuUNION, DôveraVŠZP- vlastná žiadosť
Podanie injekcie - podkožne alebo do svalu0 €2 €-----
Podanie ifúzie vnútrožilovo v trvaní 10 - 30 minút0 €5 €-----
Lymfodrenáž prístrojová - na jednu končatinu7 €7 €7 €
Lymfodrenáž prístrojová - na obe končatiny10 €10 €10 €
Lymfotaping – do 1 metra lymfotapu5 €5 €5 €
Lymfotaping – od 1 metra do 2 metrov lymfotapu   
Skleroterapia rozšírených žíl – metličiek (uvedené ceny sú už po 50 % zľave)1 dávka 30 € - 2 dávky 60 €1 dávka 30 € - 2 dávky1 dávka 30 € - 2 dávky
Skleroterapia rozšírených žíl penou – retikulárnych varixov (uvedené ceny sú už po 50 % zľave)1 dávka 50 € - 2 dávky 100 € 1 dávka 50 € - 2 dávky 100 € 1 dávka 50 € - 2 dávky 100 €
Kontrola po skleroterapii5 €5 €5 €
Mechano-chemická ablácia - ambulantné odstránenie nefunkčných povrchových žíl dolných končatín690 €690 €690 €
Kompresívna liečba vredov predkolenia – jednej končatiny0 €3 €5 €
Lokálna liečba vredov predkolenia – jednej končatiny0 €3 €5 €
Liečebný telocvik so zameraním na tepnový systém do 30 min. Union - 3 € / Dôvera - 0 €3 €5 €
Liečebný telocvik so zameraním na žilový systém do 30 min.0 €3 €5 €
  •  
  • A D M I N I S T R A T Í V N E   A   I N É   Ú K O N Y

  •  
Názov výkonuUNION, DôveraVŠZP- na vlastnú žiadosť
Vystavenie správy o chorobe na vyžiadanie zdravotnej poisťovne0 €5 €-----
Vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu0 €5 €-----
Vystavenie podrobnej lekárskej správy (napr. pri zmene trvalého pobytu, pri odchode iného štátu)0 €5 €5 €
Vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových jazykov/ alebo preklad správy zo svetového jazyka0 €30 €30 €
Používanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom0 €12 €22 €
Vystavenie lekárskeho nálezu/ alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely: a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa osobitého predpisu b) sociálneho poistenia podľa osobitého predpisu c) nezamestnanosti podľa osobitého predpisu d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitého predpisu0 €5 €-----
  •