Vitajte na našej webstránke


  •      Sme angiologická (cievna) ambulancia, ktorej činnosť je zameraná na diagnostiku a liečbu ochorení ciev. Angiológia (cievna medicína) je odbor vnútorného lekárstva, ktorý sa zaoberá ochoreniami tepien, žíl, vlásočníc a lymfatických ciev.
  •      Medzi najčastejšie ochorenia ciev patria - aterosklerotická choroba tepien, kŕčové žily, žilová nedostatočnosť, povrchová a hĺbková žilová trombóza, potrombotický syndróm, lymfatický opuch končatiny.
  •      Zriedkavejšími cievnymi ochoreniami sú - zápaly periférnych ciev (vaskulitídy), ochorenia drobných ciev a vlásočníc rôzneho charakteru, atď. , ktorých diagnostika a liečba je taktiež úlohou našej ambulancie.
  •      Cieľom našej práce je vytvárať príjemné a profesionálne prostredie s komplexnou zdravotnou starostlivosťou o pacienta s ochorením ciev.
 
  • Personálne obsadenie

  • MUDr. Jana Trojanová - angiologička
    (1.atestácia: vnútorné lekárstvo, 2.atestácia: angiológia)


  • Zmluvné poisťovne