Kedy potrebujete angiológa


 • Bolesť

 • ak máte nevysvetliteľnú bolesť hornej alebo dolnej končatiny alebo jej časti - pri jej činnosti alebo v pokoji
 • ak máte nevysvetliteľnú bolesť v okolí pupka alebo pod rebrami vznikajúcu cca. 1-3 hodiny po jedle
 • ak máte nevysvetliteľnú náhlu kolikovitú bolesť v oblasti pupka alebo pod rebrami nejasnej príčiny
 • Opuch

 • ak vám náhle opuchla horná alebo dolná končatina alebo jej časť bez zjavnej príčiny
 • ak máte dlhodobo opuch hornej alebo dolnej končatiny alebo jej časti
 • ak máte dlhodobo tuhý opuch hornej alebo dolnej končatiny alebo jej časti
 • Zmena farby kože

 • ak vám náhle zbledla horná alebo dolná končatina alebo jej časť a sú prítomné bolesti v tejto časti
 • ak vám zblednú, začervenajú, namodrajú prsty na horných alebo dolných končatinách
 • ak máte pásovité alebo plošné začervenanie na hornej alebo dolnej končatine
 • ak máte modrasté sfarbenie hornej alebo dolnej končatiny alebo jej časti
 • ak máte čierne sfarbenie prstov alebo rán na hornej alebo dolnej končatine
 • Iné zmeny na koži

 • ak máte otvorenú ranu na koži a dlhšie sa nehojí
 • ak máte otvorenú ranu na koži a vznikla spontánne – t.j. bez zjavnej príčiny
 • ak sa vám tvoria nevysvetliteľné prasklinky kože alebo ranky na koži prstov rúk a nôh
 • ak máte výrazne viditeľné alebo až vystúpené žily na tele
 • ak máte ,,popraskané“ drobné žilky na tele
 • ak vám nevysvetliteľne vymizlo ochlpenie na niektorej končatine alebo jej časti
 • Svalové zmeny

 • ak sa vám nevysvetliteľne zmenšuje svalová hmota na jednej z končatín
 • Ťažkosti v oblasti brucha

 • ak máte hmatný pulzujúci útvar v oblasti brucha
 • ak máte nevysvetliteľnú bolesť v okolí pupka  alebo pod rebrami vznikajúcu cca. 1-3 hodiny po jedle
 • ak máte náhlu kolikovitú bolesť v oblasti pupka alebo pod rebrami nejasnej príčiny
 • ak máte viditeľné alebo až vystúpené žily v oblasti brucha
 
 • Hemoroidy (zlatá žila)       

 • ak máte hemoroidy (zlatú žilu) – bez ťažkostí alebo s bolesťami alebo s krvácaním
 • Ťažkosti s vysokým krvným tlakom

 • ak vám vysoký tlak krvi vznikne náhle vo veku nad 50 rokov
 • ak sa vysoký tlak krvi, ktorý bol doteraz dobre kontrolovaný na liekoch, náhle stane neovládateľný
 • ak pri vysokom tlaku krvi, ktorý trvá už dlhšie, dochádza k rozsiahlejšiemu poškodeniu orgánov (oči, srdce, obličky)
 • Ťažkosti s obličkami

 • ak došlo k zníženiu obličkových funkcií, ktoré sa nedá vysvetliť inými príčinami, najmä ak sa toto zníženie funkcie obličiek vyskytuje po zaradení liekov pôsobiacich na renín-angiotenzín– t.j. liekov zo skupiny  ACE-inhibítorov do pravidelnej liečby
 • ak sa veľkosť jednej obličky zmenšuje
 • Ťažkosti so zrakom

 • ak ste náhle na chvíľu stratili zrak na jedno oko (vtedy ako prvé vyhľadať okamžite neurológa, následne angiologické vyšetrenie)
 • Neurologické príznaky

 • závraty nejasnej príčiny
 • ak ste po cievnej mozgovej príhode a zatiaľ vám nebolo vykonané tzv. sono karotíd (t.j. sonografické vyšetrenie extrakraniálnych tepien mozgu)
 • Iné

 • ak je potvrdená ateroskleróza (kôrnatenie tepien) v inej oblasti tela (napr. srdce - ICHS, mozog- NCMP, TIA, dolné končatiny- ICH DK, atď.)
 • ak je prítomná nevysvetliteľná znížená hladina draslíka (K+)  v krvi
 • ak sú prítomné opakujúce sa náhle zlyhania srdca nereagujúce dobre na močopudné lieky (diuretiká)
 • Výskyt v rodine

 • ak máte v priamom príbuzenstve výskyt cievnych mozgových príhod
 • ak máte v priamom príbuzenstve výskyt srdcových infarktov
 • ak máte v priamom príbuzenstve výskyt žilových trombóz
 • ak máte v priamom príbuzenstve výskyt embólie do pľúc