• 1. Medikamentózna liečba

  • Medikamentózna liečba je veľmi častou súčasťou liečby angiologického pacienta. V závislosti od typu cievneho ochorenia a na základe posledných odborných odporúčaní, v zmysle zásad medicíny postavenej na dôkazoch, sa pacientovi doporučí typ medikamentóznej liečby s jeho presným dávkovaním.
 
  •