• 5. Skleroterapia

 • Skleroterapia je nechirurgický, minimálne invazívny (zasahujúci do organizmu) zákrok, ktorý lieči rozšírenie povrchových žiliek pavúčikovitého typu alebo kŕčové žily vstrekovaním sklerotizačnej látky do týchto žíl, čo vedie k ich skleróze (stuhnutiu) a k uzavretiu. Jedná sa o postup, ktorý lieči existujúce viditeľné rozšírené žily, nemá žiaden vplyv na predchádzanie rozširovania žiliek na iných miestach a nemá žiadny liečebný účinok na hĺbkový žilový systém.
      
  Sklerotizácia je liečba, ktorá nemá vplyv na vaše každodenné činnosti, a preto nevyžaduje hospitalizáciu. Pre uspokojivý výsledok prebieha vo viacerých cykloch, medzi ktorými je potrebné dodržať časový rozostup 1-3 mesiace. Pri skleroterapii sa aplikuje sklerotizačná látka pomocou tenkej ihly priamo do žily. Ošetrenie nevyžaduje uspatie pacienta, nie je potrebné ani lokálne znecitlivenie, ošetrenie nie je bolestivé, cítiť len mierne lokálne nepohodlie.Liečba trvá 15 - 45 minút.

  Skleroterapia sa nesmie podať, ak je prítomná niektorá z uvedených skutočností:
  -  alergia na sklerotizačnú látku
  -  tehotenstvo
  -  dojčenie
  -  HIV infekcia
  -  zápal pečene
  -  ochorenie krvi
  -  hĺbková žilová trombóza- trombofília – t.j. zvýšená náchylnosť tvorby zrazenín v krvi (vrodená alebo získaná)
  -  celková alebo lokálna infekcia
  -  nemožnosť aplikácie kompresívnej pančuchy
  -  závažné nedokrvovanie končatín
  -  pacient s dlhodobo zhoršenou pohyblivosťou
  -  gynekologická hormonálna liečba (musí sa najskôr z liečby vysadiť – minimálne   3 mesiace pred sklerotizáciou)

  Preto informujte o uvedených okolnostiach vopred lekára. 

  Pred liečbou:
  -  nepremasťovať dolné končatiny žiadnym krémom alebo telovým mliekom 

  Po liečbe:
  -  navliecť si kompresívnu (sťahujúcu) pančuchu na ošetrenú dolnú končatinu, ktorá sa ponecháva v závislosti od veľkosti ošetrovanej žily 24-.... hodín
  -  odporúča sa chôdza 30 minút
  -  denná konzumácia tekutín 1-2 litre
  -  vyvarovať sa dlhšiemu státiu
  -  vyvarovať sa slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu najmenej 2 mesiace
  -  vyvarovať sa ťažkému športu

  Po zákroku môžete mať mierny pocit pálenia alebo kŕče počas niekoľkých dní po ošetrení. Po odstránení kompresívnej pančuchy môže byť ošetrená oblasť začervenalá alebo pigmentovaná, tieto zmeny farby kože však postupne zmiznú, väčšinou do 1 mesiaca po ošetrení. Už mesiac po zákroku je pocit v nohách ľahší, po druhom alebo ďalšom ošetrení skleroterapiou sú ošetrené oblasti dolných končatín oveľa jasnejšie, hladšie a atraktívnejšie.