• 2. Infúzna liečba

  • Niektoré štádiá cievnych ochorení vyžadujú aj podávanie infúznej liečby, ktorú môžete v pohodlí absolvovať na našej ambulancii. Za účelom podávania infúznej liečby sú na ambulancii vyhradené lôžka s vytvoreným súkromím pre pacienta.
 
  •