• 6. Kompresívna (tlaková) a lokálna liečba žilových vredov predkolenia

  • Vážnou komplikáciou v pokročilých štádiách chronickej žilovej nedostatočnosti dolných končatín je vznik defektu kožného krytu predkolenia – žilového vredu predkolenia. Žilové vredy predkolení sa objavujú najčastejšie pri členkoch, kde je zvýšený žilový tlak. Vredy môžu dosiahnuť výrazné veľkosti, ich tvar môže byť variabilný.
  • Kompresívna liečba

  • Kompresívna (tlaková) liečba, t.j. liečba kompresívnymi (tlakovými) pančuchami a obväzmi  predstavuje základný kameň v liečbe chronického žilového ochorenia dolných končatín, čiže aj jeho prejavu vo vyšších štádiách ako je žilový vred predkolenia. Táto liečba nahrádza nedostatočnosť svalovej pumpy lýtkových svalov, obmedzuje preplňovanie povrchového žilového systému, zrýchľuje krvný prietok v končatine, a tým aj transport odpadových produktov metabolizmu, ktorých hromadenie prispieva k rozvoju chronickej žilovej nedostatočnosti. Aby sa dosiahol želaný efekt, treba nielen vybrať správny typ a veľkosť kompresívnej pančuchy alebo obväzu, ale aj správne pančuchu alebo obväz priložiť, v niektorých prípadoch je pod obväz nutné vkladať mäkké molitanové prúžky v presne vymedzených oblastiach. A preto najmä v nakladaní obväzu (t.j. v prípadoch kedy nemožno použiť kompresívnu pančuchu) je potrebné pacienta naučiť správnemu postupu, aby nedošlo k opačnému – t.j. k neželanému efektu.  
 
  •  
  • Lokálna liečba

  • Cieľom lokálnej liečby žilových vredov predkolenia je predovšetkým ošetrenie spodiny vredu, podpora tvorby nového tkaniva na spodine i okrajoch vredu a postupná tvorba nového kožného krytu v oblasti vredu. V súčasnej dobe pri lokálnej liečbe žilových vredov predkolenia sa stále viac a viac dáva prednosť modernej metóde liečby pred klasickou metódou. Moderné prostriedky používané na našej ambulancii k lokálnej liečbe žilových vredov predkolenia majú rôznu konzistenciu, materiálové zloženie a z toho vyplývajúci účinok. Ich aplikácia predpokladá znalosti o ich účinku a rovnako tak vedomosti o fázach hojenia rán. Ak sú tieto prostriedky správne používané, skrátia dobu hojenia žilových vredov predkolenia, zníži sa počet preväzov, ale aj náklady spojené s ich liečbou.