• 1. Sonografické vyšetrenie mimolebkových tepien mozgu

 •      Sonografické vyšetrenie mimolebkových (extrakraniálnych) tepien mozgu je neinvazívne (do organizmu nezasahujúce) a nebolestivé vyšetrenie, ktoré umožňuje okrem merania rýchlosti toku krvi v uvedených tepnách aj zistenie zúženia alebo úplného uzáveru tepny, ako aj zobrazenie okolia ciev. Vyšetrenie umožňuje posudzovať stupeň a charakter aterosklerotického procesu (kôrnatenie tepien) v organizme.  
       Toto vyšetrenie má veľký význam v tom, že ak je zistené u pacienta viac ako 70% zúženie karotickej tepny, pacientovi  hrozí vznik cievnej mozgovej príhody, preto sa ďalej pacient odosiela na chirurgické alebo katétrové riešenie zúženia tepny, aby sa cievnej mozgovej príhode predišlo. V prípade zúženia karotickej tepny menej ako 70% sa u pacienta navrhne medikamentózna liečba, ktorá spomalí alebo zabráni ďalšiemu zužovaniu karotickej tepny a pacienta je nutné naďalej sledovať v pravidelných intervaloch.
      
       Vyšetrenie je potrebné vykonať
  u všetkých pacientov:
  -  s neurologickými príznakmi (porucha hybnosti končatín, porucha reči, náhly prechodný výpadok zraku na jednom oku)
  -  s kôrnatením tepien končatín (ICHDK)
  -  s kôrnatením tepien srdca (koronárna ateroskleróza, ICHS)
  -  fajčiarov
  -  s vysokým tlakom krvi
  -  s cukrovkou (diabetes mellitus)
  -  s vysokou hladinou tukov v krvi (hypercholesterolémiou, či hypertriglyceridémiou)
 • 2. Sonografické vyšetrenie ciev brucha

 •      Sonografické vyšetrenie ciev brucha je dôležité vyšetrenie, pretože poskytuje informácie o štruktúre tepnového aj žilového cievneho riečiska v oblasti brucha. Pomocou sonografického vyšetrenia tepien brucha môžeme odhaliť aterosklerotické procesy (kôrnatenie) brušnej aorty (srdcovnice) a jej vetiev, ich zúženie alebo ich rozšírenie - výduť. Výduť brušnej aorty (srdcovnice), ktorá je obzvlášť častá u pacientov s vysokým tlakom krvi, sa môže neustálym namáhaním steny postupne zväčšovať, až následne prasknúť a spôsobiť život ohrozujúce krvácanie do dutiny brušnej.
       Sonografické vyšetrenie žíl brucha má prínos pri diagnostike trombózy (zrazeniny) žíl brucha alebo diagnostike vysokého tlaku v portálnej žile.  
      
       Vyšetrenie je potrebné vykonať:
  ·       
  -  ak je prítomná bolesť v okolí pupka alebo pod rebrami, ktorá vzniká asi 1-3 hodiny po jedle
  -  ak je prítomná náhla kolikovitá bolesť v oblasti pupka alebo pod rebrami
  -  ak je prítomný hmatný pulzujúci útvar v oblasti brucha
  -  ak je pacient po operácii ciev brucha 
  -  ak je prítomné podozrenie na trombózu portálnej žily, slezinnej žily, obličkových žíl alebo dolnej dutej žily
      
       Pred vyšetrením:

  -  pacient pred vyšetrením má byť  aspoň 6 hodín nalačno.
 • 3. Sonografické vyšetrenie ciev obličiek

 •      Sonografické vyšetrenie ciev obličiek je neinvazívne (do vnútra organizmu nezasahujúce) a nebolestivé vyšetrenie, ktoré je dobre opakovateľné.
       Sonografické vyšetrenie obličkových tepien je metódou prvej voľby pre správnu diagnózu zúženia obličkovej tepny. Zúženie obličkovej tepny sa najčastejšie vyskytuje v dôsledku aterosklerózy (kôrnatenia) tepien alebo útlakom tepny zvonku. Neliečené závažné zúženie obličkovej tepny má vážne zdravotné následky - podmieňuje vznik vysokého tlaku krvi, zníženie funkcie obličky a zmenšovanie veľkosti obličky, či zlyhávanie srdca so vznikom opuchu pľúc.
       Sonografické vyšetrenie obličkových žíl umožňuje odhaliť - trombózu (zrazeninu) v obličkovej žile, uzáver obličkovej žily, iné chorobné zmeny štruktúry obličkovej žily.  
      
       Vyšetrenie je potrebné vykonať:
  ·       
  -  ak vysoký tlak krvi vznikne náhle vo veku nad 50 rokov
  -  ak vysoký tlak krvi vznikne v mladom veku
  -  ak vysoký tlak krvi, ktorý bol dobre kontrolovaný na medikamentóznej liečbe sa náhle stane neovládateľný
  -  ak pri vysokom tlaku krvi, ktorý trvá už dhšie dochádza k rozsiahlejšiemu poškodeniu orgánov (oči, srdce, obličky)
  -  ak došlo k zníženiu obličkových funkcií, ktoré sa nedá sa vysvetliť inými príčinami, najmä ak sa toto zníženie funkcie obličiek vyskytuje v súvislosti s užívaním liekov pôsobiacich narenín-angiotenzín (tzv. ACE-inhibítory)
  -  ak sa veľkosť jednej obličky zmenšuje
  -  ak je prítomná nevysvetliteľná znížená hladina draslíka (K+) v krvi
  -  ak sú prítomné opakujúce sa náhle zlyhania srdca nereagujúce na močopudné lieky (diuretiká)
  -  ak je potvrdená ateroskleróza (kôrnatenie) tepien v inej oblasti tela (napr. srdce, mozog, dolné končatiny, atď.)
      
       Pred vyšetrením:

  -  pacient pred vyšetrením má byť  aspoň 6 hodín nalačno.
 
 • 4. Sonografické vyšetrenie ciev horných / dolných končatín

 •      Sonografické vyšetrenie ciev končatín je široko používané vyšetrenie v diagnostike a v sledovaní priebehu liečby ochorení ciev uvedenej lokality. Veľkou výhodou tohto vyšetrenia je jeho neinvazívnosť (nezasahovanie do vnútra organizmu), vyšetrenie je pre pacienta nebolestivé a ľahko opakovateľné. Sonografické vyšetrenie poskytuje informáciu o štruktúre cievy, o celistvosti cievnej steny, priechodnosti cievy alebo o vzťahu cievy a okolitých štruktúr. Týmto vyšetrením môžeme diagnostikovať a ďalej sledovať určité ochorenia ciev končatín ako napr.:
      
       1.)
  Ochorenia tepien končatín
  -  ischemická tepnová choroba dolných končatín (nedokrvovanie dolných končatín). Najčastejšou príčinou tohto ochorenia tepien je ateroskleróza (kôrnatenie) tepien, kedy sonografické vyšetrenie umožňuje včasnú diagnostiku, sledovanie zužovania tepien, ako aj diagnostiku úplnej nepriechodnosti tepny s následných zhodnotením stavu s prípadným navrhnutím intervenčnej katétrovej liečby alebo chirurgickej rekonštrukcie.
  -  útlak tepny zvonka
  -  náhle upchatie tepny
  -  rozšírenie- t.j. výduť tepny
  -  zápalové ochorenia tepien
  -  krvácanie z tepny
  -  umožňuje sledovať priechodnosť voperovaných cievnych bypassov (obchádzok)
      
       2.)
  Ochorenia žíl končatín
  -  ochorenia povrchového žilového systému:  tzv.,,kŕčové žily“, t.j. varikózne žily, nedomykavosť chlopní povrchových žíl,zápal povrchových žíl, atď.
  -  ochorenia hĺbkového žilového systému: hĺbková žilová trombóza, potrombotický syndróm, nedomykavosť chlopní hĺbkových žíl
  -  žilové deformácie
      
      3.)
  Ochorenia tepenno - žilových skratov používaných pre vstup
  hemodialyzačného systému do  tela (tzv. artério-venóznych fistúl)
  -  uzáver
  -  zúženie
  -  trombóza (zrazenina)
      
       4.)
  Ochorenia lymfatických ciev končatín  
  -  najčastejším prejavom ochorenia lymfatických ciest je lymfatický opuch (lymfedém) hornej / dolnej končatiny, ale môže vzniknúť aj na iných častiach tela     
      
       Vyšetrenie je potrebné vykonať
  :
  -  ak je prítomná bolesť hornej / alebo dolnej končatiny
  -  ak je prítomný opuch hornej / alebo dolnej končatiny
  -  ak je prítomná na jednej strane tuhosť lýtka alebo až stehna, väčšinou po stlačení bolestivá
  -  ak sa zmenila farba kože končatiny  (bledá, modrá, čierna, červená, červený bolestivý pruh)
  -  ak sa zmenila teplota končatiny (studená, výrazne teplá)
  -  ak sa vytvorila rana na končatine nejasnej príčiny alebo sa rana dlho nehojí (vredy, vriedky, časté praskliny na prstoch rúk)
      
       Pred vyšetrením
  :
  -  odstrániť obväzy /elastické obväzy/, lokálnu liečbu z končatín