• 7. Laboratórne vyšetrenia

  • Laboratórne vyšetrenia, t.j. vyšetrenia biologického materiálu, a to predovšetkým vyšetrenie krvi, je ďalším doplňujúcim vyšetrením, ktoré napomáha k diagnostike príčin niektorých ochorení ciev.
        
    Vyšetrenie môže taktiež pomôcť k vytvoreniu celistvejšieho obrazu o celkovom stave organizmu pacienta. 
 
  •