• 3. Vyšetrenie na bežeckom páse

 • Stupeň tzv. ,,krívajúcej bolesti“  pri nedokrvení dolných končatín, t.j. bolesti vznikajúcej po prejdení určitej vzdialenosti chôdzou alebo posúdenie funkčného stavu dolnej končatiny vyšetrujeme pomocou vyšetrenia na bežeckom páse. Pri vyšetrení sa nastavuje rýchlosť chôdze a uhol sklonu bežeckého pása na požadované hodnoty. Vyšetrujeme vzdialenosť do vzniku prvej bolesti dolnej končatiny (klaudikačný index) a aj celkovú vzdialenosť prejdenú v bolesti až do potreby zastavenia chôdze (absolútny klaudikačný index). Taktiež meriame čas potrebný na zotavenie s vymiznutím bolesti v dolnej končatine.
      
  Výsledky vyšetrenia umožňujú objektívne zhodnotiť funkčný stav dolnej končatiny a účinnosť aplikovanej liečby.

  Vyšetrenie je potrebné vykonať:
  -  ak po prejdení určitej vzdialenosti chôdzou je prítomná bolesť v dolnej končatine     
 
 •  
 • Pred vyšetrením:
  -  sa treba pohodlne obliecť
  -  treba mať vhodnú obuv
Bežecký pás