• 5. Pletyzmografia

 • Pletyzmografia je neinvazívna (do organizmu nezasahujúca) a nebolestivá vyšetrovacia metóda založená na meraní objemových zmien končatín. Táto metóda umožňuje vyhodnotiť  zmeny objemu končatiny v dôsledku objemových zmien prietoku krvi v tepnách a žilách pri rôznych manévroch a polohách a získať tak informáciu o stupni funkčnej poruchy v cievach.  Manžeta pletyzmografu je umiestnená na vyšetrovanej dolnej končatine, je nafukovaná vzduchovým čerpadlom a snímač umiestnený na manžete zaznamenáva zmeny v objeme končatiny, respektíve zmeny objemu končatiny v súvislosti s určitým manévrom na výzvu (dvíhanie členkov, dvíhanie prstov, atď.)

  V prípade tepenného systému možno pomocou pletyzmografie získať informácie:
  -  o svalovom prekrvení končatiny
  -  event.o kožnom prekrvení končatiny
  -  o prekrvení v koncových (akrálnych) častiach končatín

  V prípade žilového systému možno pomocou pletyzmografie získať informácie:
  -  o žilovej kapacite v končatine
  -  o odtoku žilovej krvi z končatiny
  -  o závažnosti stupňa nedomykavosti žilových chlopní
  -  o  priebehu liečby tzv. potrombotického syndrómu (t.j. ostávajúce následky po preliečenej žilovej trombóze)
  -  o prítomnosti možného obchádzkového (kolaterálneho) žilového prietoku
  -  o účinnosti liečby elastickými obväzmi, pančuchami
  -  o mieste nedomykavosti žíl: v povrchových, v hĺbkových žilách
   
 
 •  
 • Vyšetrenie je potrebné vykonať:
  -  u pacientov so žilovou  nedostatočnosťou dolných končatín (nedomykanie žilových chlopní)
  -  u pacientov s podozrením na vaskulitídy (zápal tepien)

  Pred vyšetrením
  treba dodržať tieto zásady:
  -  24 hodín pred vyšetrením  nefajčiť
  -  24 hodín pred vyšetrením  nepožívať alkohol
  -  24 hodín pred vyšetrením  nepiť čiernu kávu a nápoje s obsahom kofeínu
Pletyzmograf